Nødstilfælde

Strøm
Ved mangel af strøm kan du gå igennem denne checkliste selv.
Hvis alt dette ikke hjælper, kontakt inspektøren/centerlederen for rekv. af håndværker.

Vandskade
Kontakt inspektøren/centerlederen for rekv. af håndværker.

Dyrelæge

Der er en dyrelæge på Trørødvej 58, den ligger 50m før Superbrugsen.
Deres kontaktinfo:
Telefon: 38414040
Mail: info@troroddyreklinik.dk

Ved akut behov for dyre-lægehjælp henviser de til Karlslunde dyrehospital
Telefon: 46151525

Brand/Indbrud
Ved brand kontaktes brandvæsenet på 1-1-2
Ved indbrud kontaktes politiet.

Net
Ved mangel af internet kontaktes netgruppen på netgruppe@tkol.dk

Udelåst
Hvis man er udelåst kontaktes centerlederen eller rådsformand/næstformand.

 

NB. Kontakt til håndværker uden om inspektøren hæfter den individuelle bolig selv for.