Udvalg

Alle udvalg på kollegiet er styret af frivillige beboere, som ønsker at deltage i og støtte driften af kollegiet. Ønsker du at kontakte et udvalg kan du se mere her.

Beboerrådet

Beboerrådet er bindeledet mellem kollegiets bestyrelse og kollegiets beboer. Her har beboerne mulighed for at få indflydelse på kollegiets drift og udvikling. Beboerrådets medlemmer vælges på generalforsamlingen, som afholdes to gange om året. Konkrete beboerråds opgaver indebærer:

  • Drøfter driften af kollegiet, fx arrangering af kollegiehavedagen
  • Vedtager regler og bevillinger til indkøb af ting til glæde for kollegiet
  • Behandler eventuelle klager fra beboerne
  • Planlægger og administrer forbedringer af kollegiet, fx som en ny legeplads

Beboerrådet står for ansættelse af rådssekretær, centerlederen og rengøringen af Centerbygningen.

Netgruppen

I netgruppen varetages kollegiets internet, online identitet samt overvågning. Konkrete arbejdsopgaver indebærer:

  • Vedligeholdelse af netværksudstyr
  • Hjælpe beboere, som har problemer med internettet
  • Slå ned overfor misbrug af internettet
  • Vedligeholde kollegiets hjemmeside

Netgruppen vil i løbet af 2018/2019 arbejde på at få lagt fiber ned på hele kollegiet.

Aktivitetsforeningen

Aktivitetsforeningen står for de forskellige sociale arrangementer og aktiviteter, der foregår på kollegiet, såsom den årlige sommerfest, fastelavn, Halloween og julehygge.

Barudvalget

Baren på kollegiet er et af samlingspunkterne, som giver beboerne mulighed for at nyde en øl eller drink i selskab med naboen eller andre friske kollegianere. Tag de nye i rækken med ned, og lær dem at kende – her er der mulighed for at få en fed aften med dine venner til studievenlige priser. Barens åbningstider findes i kalenderen og de søger altid efter nye bartendere. Er du interesseret i at være bartender, kontakt da aktivitetsudvalget.