Beboerråd

I Beboerrådet har beboerne mulighed for medindflydelse på kollegiets drift. Beboerrådets medlemmer vælges på beboermøder fordelt rundt på året.

Beboerrådet behandler klager fra beboerne og kan vedtage regler eller bevillinger til indkøb af ting til glæde for beboerne.

Beboerforeningens penge går især til fester, men også til andre ting til glæde for beboerne.