Arbejdsopgaver til Kollegiehavedagen

Kære beboere,

Som nævnt på den udsendte tilmeldingsblanket, vil der til forårets kollegiehavedag i morgen (søndag d. 6. maj, 2018, kl. 09:00) være en række arbejdsopgaver, som man kan melde sig på. De fremgår af nedenstående Doodle; såfremt man ønsker en bestemt arbejdsopgave, så kryds dette af herpå, gerne med jeres bolig som navn (e.g. 1A):

https://doodle.com/poll/t5t3gazcenb7u73a

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
Beboerrådet